PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

 

Privremeno zapošljavanje je kreativan i uspešan koncept zapošljavanja. U privremenom zapošljavanju agencija odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike na osnovu Ugovora o radu, a potom ih ustupa klijentu po osnovu Ugovora o ustupanju zaposlenih.

Work and Care d.o.o. Vam nudi višestruko isplativ koncept privremenog zapošljavanja:

  • Obavlja sve administrativne poslove (priprema i potpisivanje ugovora, prijave i uplate za zdravstveno i penziono osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, vođenje i isplata plata);
  • Odgovorni smo za sve propisano Zakonom o radu i Zakonom o agencijkom zapošljavanju;
  • Naplaćujemo efektivne radne sate zaposlenih, tj. sate koje je radnik stvarno odradio;
  • Preuzimamo sve rizike kao i brigu o zaposlenima.